Amdanom Ni

Tyn Lon Garage Ltd - Llanfairpwllgwyngyll, Isle of Anglesey

Lleolir Modurdy Tyn Lon yn Llanfairpwllgwyngyll, Ynys Mon. Tyn Lon yw'r UNIG fodurdy awdurdodol VOLVO yng Ngogledd Cymru.

Sefydlwyd Tyn Lon dros 50 blynedd yn ol, ac mae'r cwmni wedi ei reoli gan y rheolwyr presennol er dros 35 blynedd. Mae Tyn Lon wedi curo nifer o wobryau cenedlaethol i gydnabod eu rhagoriaeth mewn gwasanaeth i'w cwsmeriaid. Yn wir, rhagoriaeth mewn gwasanaeth yw sail ein holl fusnes.

Tyn Lon yw prif noddwr Ras Ryngwladol yr Wyddfa, sef y ras flynyddol o bentref Llanberis i gopa'r Wyddfa, ac yn ol i'r pentref. Dechreuwyd y berthynnas hon dros bedair blynedd yn ol, ac mae hyn yn enghreifftio un o'r ffyrdd lle mae Tyn Lon yn cefnogi'r gymuned lleol.

Os y mynnwch drafod eich busnes drwy gyfrwng y Gymraeg, mae nifer o'r staff yma yn rhugl yn yr Iaith, ac yn barod i gynorthwyo pob cwsmer.